[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/DARBE.jpg","title":"28 Darbesi k\u0131nand\u0131","entry_date":"Mart 02, 2018 - 11:16:00","haber_content":"

Bing\u00f6l \u0130slami Karde\u015flik Ve Dayan\u0131\u015fma Platformu taraf\u0131ndan ikindi namaz\u0131 m\u00fcteakip Gen\u00e7 Caddesi Saat Kulesi \u00f6n\u00fcnde d\u00fczenlenen bas\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 okuyan \u00d6zg\u00fcr Der \u015eube Ba\u015fkan\u0131 Yusuf Bo\u011fatekin, 21 y\u0131l \u00f6nce icraya konulan bir hukuksuzluk, zorbal\u0131k ve zul\u00fcm s\u00fcrecinin ilan edili\u015finin, 28 \u015eubat darbesi ad\u0131 verilen militarist kalk\u0131\u015fman\u0131n y\u0131ld\u00f6n\u00fcm\u00fc oldu\u011funu s\u00f6yledi.<\/p>

A\u00e7\u0131klamas\u0131nda, \u201c12 Eyl\u00fcl\u2019den hesap sorulmam\u0131\u015f olmas\u0131, 28 \u015eubat\u2019\u0131 do\u011furdu\u011fu gibi 28 \u015eubat\u2019tan hesap sorulmam\u0131\u015f olmas\u0131, 15 Temmuz\u2019u do\u011furmu\u015ftur\u201d diyen Bo\u011fatekin, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\u201cAzg\u0131nl\u0131k ve tekebb\u00fcr\u00fcn zirvesindeki sahipleri ve siyaset, medya, akademi, sivil toplum alan\u0131ndaki destek\u00e7ilerince \u20181000 y\u0131l s\u00fcrecek\u2019 kibriyle savunulan bu zorbal\u0131\u011f\u0131n \u00e7ok k\u0131sa bir s\u00fcrede t\u0131knefes olmas\u0131n\u0131 en temelde despotik zihniyetin derin me\u015fruiyet krizini yans\u0131tan ve ayn\u0131 zamanda halka d\u00fc\u015fmanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n ve de yabanc\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131n bir g\u00f6stergesi olarak de\u011ferlendiriyoruz. Hemen her \u00e7evreden \u201828 \u015eubat Siyasi Yarg\u0131 Kararlar\u0131 \u0130ptal Edilsin!\u2019 talebinin en y\u00fcksek sesle dillendirildi\u011fi bu g\u00fcnlerde, 28 \u015eubat\u00e7\u0131lar\u0131n olu\u015fturdu\u011fu siyasi ortamda brifing ald\u0131ktan sonra binlerce insana a\u011f\u0131r cezalar ya\u011fd\u0131ran, DGM\u2019lerin kararlar\u0131yla hapsedilen 28 \u015eubat mahpuslar\u0131 i\u00e7in y\u0131llar, h\u00fck\u00fcmetler, siyasi iktidarlar, g\u00fc\u00e7 odaklar\u0131, yarg\u0131 mensuplar\u0131 de\u011fi\u015fse de tam olarak ma\u011fduriyetlerin gideril(e)medi\u011fini g\u00f6rd\u00fck. Aradan ge\u00e7en 21 y\u0131la ra\u011fmen 28 \u015eubat\u2019\u0131n \u00e7ald\u0131\u011f\u0131 hayatlar\u0131n hesab\u0131 hakk\u0131yla sorulamad\u0131\u011f\u0131 gibi h\u00e2lihaz\u0131rda 20 y\u0131l\u0131 a\u015fan s\u00fcrelerle cezaevlerinde tutulan 600\u2019e yak\u0131n mahpus ve bu mahpuslar\u0131n aileleri y\u00f6n\u00fcnden s\u00f6z konusu darbe halen hayat \u00e7almaya devam etmektedir. Unutulmamal\u0131d\u0131r ki 12 Eyl\u00fcl\u2019den hesap sorulmam\u0131\u015f olmas\u0131, 28 \u015eubat\u2019\u0131 do\u011furdu\u011fu gibi 28 \u015eubat\u2019tan hesap sorulmam\u0131\u015f olmas\u0131, 15 Temmuz\u2019u do\u011furmu\u015ftur.\u201d<\/p>

Darbelerden hesap sormak, bir taraftan darbelerin b\u00fct\u00fcn akt\u00f6rlerinin hak ettikleri cezalara muhatap olmas\u0131 di\u011fer taraftan darbelerin ma\u011fdur etti\u011fi mazlumlar \u00fczerindeki zulm\u00fcn ortadan kald\u0131r\u0131lmas\u0131 ile m\u00fcmk\u00fcn olabilece\u011fini belirten Bo\u011fatekin,<\/p>

\u201cHi\u00e7 ku\u015fkusuz bu s\u00fcre\u00e7te pek \u00e7ok ki\u015finin haks\u0131z bi\u00e7imde cezaland\u0131r\u0131lm\u0131\u015f olmas\u0131 28 \u015eubat darbecilerinin toplumda yol a\u00e7t\u0131klar\u0131 \u00e7ok boyutlu ve derin sorunlar aras\u0131nda \u00f6ne \u00e7\u0131kan, hala kanayan bir yara konumundad\u0131r. Karanl\u0131k s\u00fcrecin d\u00fc\u015fmanla\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131 \u0130slami kimlikli ki\u015filere y\u00f6nelik takibat ve yarg\u0131lamalar neticesinde verilen a\u011f\u0131r cezalar nedeniyle hala pek \u00e7ok ki\u015fi cezaevlerinde tutulmakta ya da \u00fclke d\u0131\u015f\u0131nda ya\u015famak durumundad\u0131r. Eski-yeni demeksizin, kimin ma\u011fdur etti\u011fine bak\u0131lmaks\u0131z\u0131n hukuksuz yarg\u0131lamalar\u0131n neticesinde haks\u0131zl\u0131\u011fa, zulme u\u011fram\u0131\u015f herkesin maruz kald\u0131\u011f\u0131 haks\u0131zl\u0131\u011f\u0131n giderilmesi i\u00e7in ad\u0131m atmak devletin acil g\u00f6revidir. \u00d6zetle, 28 \u015eubat s\u00fcrecinde hukukd\u0131\u015f\u0131 y\u00f6ntem ve dayatmalarla haklar\u0131nda a\u00e7\u0131lm\u0131\u015f soru\u015fturma ve y\u00fcr\u00fct\u00fclm\u00fc\u015f yarg\u0131lamalar neticesinde ma\u011fduriyetleri hala s\u00fcrmekte olan ki\u015filerle ilgili olarak acilen yeniden yarg\u0131lama yolunun a\u00e7\u0131lmas\u0131n\u0131 talep ediyoruz\u201d ifadelerini kulland\u0131.<\/p>

Yap\u0131lan bas\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan grup, yap\u0131lan dua ve a\u00e7\u0131lan serginin gezilmesiyle sona erdi.<\/p>

<\/p>

Bas\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131na, AK Parti Bing\u00f6l \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Hanefi G\u00fcler ile di\u011fer STK temsilcileri de kat\u0131ld\u0131.<\/p>","haber_excerpt":" 28 \u015eubat darbesi 21. y\u0131ld\u00f6n\u00fcm\u00fcnde D\u00f6rtyol Saat Kulesi \u00f6n\u00fcnde yo\u011fun kat\u0131l\u0131mla telin edildi. ","prev_link":"http://www.akpartibingol.org.tr\/tr\/haber\/baskan-guler-calisanlara-kadro-istedi\/36153","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/vefa-ve-kardeslik-toplantisi\/36027\/12","haber_url":"http://www.akpartibingol.org.tr\/tr\/haber\/vefa-ve-kardeslik-toplantisi\/36027"}]